Palvelujamme

Tietotekniset palvelut

Tarjoamme Linux-ympäristössä toimivia luotettavia palvelinratkaisuja web-palveluille. Järjestämme nopeat tietoliikenneyhteydet hallinnassamme oleviin kiinteistöihin. Lisäksi toteutamme dynaamisia verkkosivustoja.

Kiinteistöhallinta

Kiinteistöjen hallinta ja isännöinti, uusiokäytön suunnittelu ja toteutus ovat vahvaa perusosaamistamme.

Hankkeet ja projektit

Omaamme vahvan kokemuksen kansallisten ja kansainvälisten hankkeiden toteuttamisesta. Suunnittelemme mm. kulttuuriin, kulttuuriseen vanhustyöhön  ja digitaalisaation liittyviä hankkeita. Hallitsemme EU-rahoitteisten hankkeiden hallinnoinnin ja raportoinnin.